SmartShunt 500A/50mV

(SHU050150050)

SKU SHU050150050
Brand Victron
Shipping Weight 0.3740kg
Shipping Width 0.030m
Shipping Height 0.040m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.000180000m3

More From This Category